Tietosuojaseloste

Päivitetty 1.6.2018

Rekisterin nimi, rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa

Rovaniemi Running Tours Oy:n asiakasrekisteri
Rovaniemi Running Tours Oy, y-tunnus 2866759-5
Ossi Peltoniemi, info@rovaniemirunningtours.com, +358 45 2011 127

Miksi keräämme henkilötietoja?

Tarjoamme matkailu- ja hyvinvointipalveluja yksityisille ja yrityksille. Tarvitsemme henkilötietoja näiden palvelujen tuottamiseen. Asiakasrekisteriimme tallennettuja tietoja käytetään tilausten hallinnoimiseen, asiakkaan kanssa sovittujen palvelujen toteuttamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen. Tietoja käytetään myös palvelujemme kehittämiseen. Mikäli päätät olla antamatta meille henkilötietojasi, emme ehkä pysty tarjoamaan haluamaasi palvelua sinulle.

Miten keräämme henkilötietoja, ja miten tietoja käsitellään?

Kaikki asiakasrekisterimme sisältämät henkilötiedot kerätään asiakkailta itseltään, kun asiakkaat tekevät varauksia verkkopalvelussamme tai tilaavat palvelujamme muutoin. Rekisterinpitäjänä vastaamme siitä, että henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittely perustuu Rovaniemi Running Tours Oy:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen asiakkaan tilaaman palvelun tuottamisesta. Terveydentilatietojen osalta henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaalta saatuun nimenomaiseen suostumukseen. Suostumus terveydentilatietojen käsittelyyn pyydetään asiakkailta tietojen keräämisen yhteydessä.

Asiakasrekisterimme tiedot tallennetaan verkkopalveluun, joka on suojattu SSL- tekniikallla. Asiakasrekisteriämme käyttävät ja siihen pääsevät käsiksi ainoastaan Rovaniemi Running Tours Oy:n työntekijät omilla käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus asiakasrekisterin sisällöstä. Juoksukoulun yhteydessä kerätyt henkilötietoja sisältävät paperitulosteet ovat ainoastaan Rovaniemi Running Tours Oy:n työntekijöiden saatavilla.

Asiakasrekisteriimme tallennettuja tietoja säilytetään niin kauan kuin edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten on tarpeen. Tiedot, joista yksittäinen henkilö on tunnistettavissa, poistetaan asiakasrekisteristämme tietoturvallisella tavalla, kun olemme toteuttaneet sopimuksen mukaisen palvelun ja asiakas on maksanut palvelusta sopimuksen mukaisen hinnan. Juoksukoulun yhteydessä luodut henkilötietoja sisältävät paperitulosteet luovutetaan takaisin asiakkaalle itselleen tai hävitetään juoksukoulun päätyttyä. Maksutiedot säilytetään soveltuvan kirjanpitolainsäädännön mukaisesti. Palvelujemme kehittämistä varten tallennettavat tiedot anonymisoidaan.

Emme luovuta emmekä siirrä asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta, ellei soveltuva lainsäädäntö niin velvoita. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolella. Mikäli tietoja jouduttaisiin poikkeuksellisesti käsittelemään EU/ETA-alueen ulkopuolella,

käsittely toteutetaan tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Asiakasrekisterimme tiedot on jaettu neljään henkilötietoryhmään. Perustietoina tallennetaan tietoja asiakkaan nimestä, puhelinnumerosta, sähköpostiosoitteesta ja iästä. Tilaustietoina tallennetaan tiedot asiakkaan tilaamista palveluista sekä niihin liittyvistä maksuista, yhteydenotoista ja kirjeenvaihdosta. Esitietoina tallennetaan tiedot asiakkaan vapaaehtoisesti antamista aikaisemmista liikuntatottumuksista. Terveydentilatietoina tallennetaan tiedot asiakkaan sykealueista sekä asiakkaan vapaaehtoisesti ilmoittamistaan, palvelun toteuttamisen kannalta olennaisista, sairauksista tai terveysriskeistä.

Sinun oikeutesi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilöillä, joiden tietoja on tallennettu asiakasrekisteriimme, on oikeus päästä itseään koskeviin henkilötietoihin käsiksi sekä pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä. Henkilöillä on myös oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Voit lähettää edellä mainittuja oikeuksia koskevan pyyntösi osoitteeseen info@rovaniemirunningtours.com tai ottaa puhelimitse yhteyttä numeroon+358 45 2011 127.

Jos koet, ettemme rekisterinpitäjänä ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, sinulla on oikeus ottaa asiassa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Muutoksista ilmoitetaan julkaisemalla päivitetty tietosuojaseloste verkkosivuillamme.